ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


สายตรงคณบดี

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการ-อบรมสัมมนา

กิจกรรมนักศึกษา

รางวัลที่ได้รับ

ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ บริษัท Thunder Oilfield Services Thailand  และบริษัท TOS GLOBAL

คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ บริษัท Thunder Oilfield Services Thailand และบริษัท TOS GLOBAL

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ประจวบ อินระวงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจา[อ่านต่อ]

คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ TRT รุ่นที่3 ที่ได้รับรองมาตราฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3

คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ TRT รุ่นที่3 ที่ได้รับรองมาตราฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ที่ผ่านการประเมินและได้รับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิ[อ่านต่อ]

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี หารือเรื่องแนวทางการดำเนินงานด้านนวัตกรรมการผลิตพืชโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และเปิดโครงการอบรมช่างเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี หารือเรื่องแนวทางการดำเนินงานด้านนวัตกรรมการผลิตพืชโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และเปิดโครงการอบรมช่างเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายเฉลิมศักดิ์ ลุยตัน ผู้จัดฝ่ายอบรมเทคนิค พร้อมด้วย ทีมวิทยากรอบรมเทคนิค ตัวแทนจากบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ช่าง[อ่านต่อ]

>> อ่านทั้งหมด

RMUTI IDOL

FET - Fanpage

แนะนำคณะ

Select Languages

TH
EN

[/vc_column_text]

รางวัลเกียรติยศของคณะ (Hall of Fame)