ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


สายตรงคณบดี

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการ-อบรมสัมมนา

กิจกรรมนักศึกษา

รางวัลที่ได้รับ

ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

<strong>คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี</strong>

คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน หนูน้อยจ้าวเวหา Young Pilot Thai PBS

คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจาร[อ่านต่อ]

<strong>วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี</strong>

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ดำเนินการจัดการเรียนร่วมในรายวิชา ไฟฟ้าเบื้องต้นและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ให้กับนักเรียนโรงเรียนอรพิมพอวิทยา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยา[อ่านต่อ]

<strong>คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี</strong><strong></strong>

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าร่วมงาน Smart Agritech Hackathon for Regional

วันที่ 27 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย พุ่มพวง รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและจัดหารายได้ พร[อ่านต่อ]

>> อ่านทั้งหมด

RMUTI IDOL

FET - Fanpage

แนะนำคณะ

Select Languages

TH
EN