ส่งข้อความถึงคณะ

ชื่อ

อีเมล์

เรื่อง

ข้อความ

พิมพ์อักษรนี้ในช่องข้างล่าง captcha

ติดต่อคณะ

ที่อยู่
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

พิกัด GPS : 14.989395, 102.120053

โทรศัพท์ : 0-4423-3073
โทรสาร : 0-4423-3074
เว็บไซต์ : www.ea.rmuti.ac.th
อีเมล์ : eafaculty.isan@hotmail.com