นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ณ บริษัท SCG Experience จำกัด

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ณ บริษัท SCG Experience จำกัด (เลียบทางด่วนเอกมัย – รามอินทรา) กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 – 12 มีนาคม 2557

ในทุกๆภาคเรียนที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งเป็นรายวิชาสุดท้ายของนักศึกษา โดยเน้นการนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร นำมาออกแบบสถาปัตยกรรม เขียนแบบ และการทำหุ่นจำลอง เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ และเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาต่อสาธารณะชน ตลอดจนได้รับประสบการณ์ตรงเพิ่มเติม จึงได้จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมขึ้น โดยดำเนินต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการนิทรรศการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของนักศึกษา และเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีทางการศึกษาทางสถาปัตยกรรม

 1015935_10201538700542604_1131741771_o 1614521_10201538701902638_1713280675_o 1655138_10201538697102518_319510429_o 1655542_10201538696422501_2108760750_o 1781025_10201538698182545_918816745_o 1932739_10201538682662157_197116542_o 1965578_10201538699902588_1619384148_o

About admin