นิทรรศการโชว์ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มทร.อีสาน งานปล่อยแสงครั้งที่ 3 ตอน มัลออกลาย

นิทรรศการโชว์ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มทร.อีสาน งานปล่อยแสงครั้งที่ 3 ตอน มัลออกลาย

วันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 35)  ห้อง 1000 ที่นั่ง เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ภายในงานพบกับผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียทั้ง 4 ชั้นปี

ภาพบรรยากาศภายในงาน ปล่อยแสง Festival 2014 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มทร.อีสาน

IMG_8859 (Custom) IMG_8861 (Custom) IMG_8863 (Custom) IMG_8864 (Custom) IMG_8866 (Custom) IMG_8867 (Custom) IMG_8870 (Custom) IMG_8872 (Custom) IMG_8873 (Custom) IMG_8877 (Custom) IMG_8881 (Custom) IMG_8883 (Custom) IMG_8887 (Custom) IMG_8889 (Custom) IMG_8890 (Custom) IMG_8891 (Custom) IMG_8893 (Custom) IMG_8897 (Custom) IMG_8898 (Custom) IMG_8899 (Custom) IMG_8901 (Custom) IMG_8902 (Custom) IMG_8904 (Custom) IMG_8908 (Custom) IMG_8911 (Custom) IMG_8914 (Custom) IMG_8916 (Custom) IMG_8924 (Custom) IMG_8926 (Custom) IMG_8931 (Custom) IMG_8933 (Custom) IMG_8934 (Custom) IMG_8940 (Custom) IMG_8944 (Custom) IMG_8949 (Custom) IMG_8953 (Custom) IMG_8959 (Custom) IMG_8964 (Custom) IMG_8969 (Custom) IMG_8971 (Custom) IMG_8973 (Custom) IMG_8976 (Custom)

About admin