ท่านคณบดีให้โอวาทนักศึกษาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 6

ท่านคณบดีให้โอวาทนักศึกษาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 6  ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

IMG_8069 IMG_8071 IMG_8077 IMG_8081 IMG_8082 IMG_8083 IMG_8085 IMG_8086 IMG_8087 IMG_8088 IMG_8089 IMG_8090

About admin