คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส รายชื่อดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์นิภา รัตนจันทร์
2. อาจารย์สิตาภา เกื้อคลัง
3. คุณจันทร์เพ็ญ มีศรี

 

About นฤมล ผ่องกุศล