คณบดีพร้อมคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณบดีพร้อมคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดี พร้อม ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.สุรัตน์ วรรณศรี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมวัตถุมงคลและของที่ระลึก คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

ให้การต้อนรับคุณฉัตรชัย สมิตกาญจน์และประชุมหารือวางแผนลงนามความร่วมมือทางวิจัยและพัฒนาวิชาการ (MOU) ระหว่างบริษัทฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

About wasin nakrungsun