คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม ลงพื้นที่เพื่อช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าในบ้าน ให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย บ้านคูเมือง อ.โนนไทย

วันที่ 2 ตุลาคม 2564
อาจารย์ ดร.จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำทีมเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม ลงพื้นที่เพื่อช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าในบ้าน ให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย บ้านคูเมือง อ.โนนไทย
โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะได้รับการสนับสนุนเวชภัณฑ์ยาจากโรงพยาบาลโชคชัย เพื่อมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย

About นฤมล ผ่องกุศล