คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ บริการวิชาการร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา สร้างหุ่นยนต์ส่งของ เพื่อสนับสนุนการทำงานจากระยะไกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ บริการวิชาการร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา สร้างหุ่นยนต์ส่งของ เพื่อสนับสนุนการทำงานจากระยะไกล
14 ก.ค. 2564 อ.ดร.จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดี พร้อม ผศ.วิทยา ศรีกุล หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ อ.พุทธาวุฒิ ลีกุลธร อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าสำรวจพื้นที่สำหรับการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ส่งของ ร่วมกับ ทันตแพทย์หญิงกิติมา ลี้สุรพลานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา โดยการสำรวจพื้นที่ครั้งนี้เป็นการสำรวจความต้องการใช้หุ่นยนต์จากผู้ใช้งาน ตามความเหมาะสมของพื้นที่จริง และเป็นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับงานดูแลผู้ป่วยสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ต่อไป

About admin