คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณเทศบาลนครราชสีมา เจ้าหน้าที่เทศบาล และอาสาสมัครทุกท่าน ที่ให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ขอขอบคุณ #เทศบาลนครราชสีมา เจ้าหน้าที่เทศบาล และอาสาสมัครทุกท่าน
ให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บริเวณพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน
ในวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

About admin