คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่บริการชุมชนติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ “หมู่บ้านวิศวะ ตะโกราย ประจำปี ๒๕๖๔”

วันพุธ​ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ​ และคณาจารย์​ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชา​ต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา​
ลงพื้นที่บริการชุมชนติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้แทนชุมชนในการดำเนินงานปีนี้ ภายใต้โครงการ “หมู่บ้านวิศวะ ตะโกราย ประจำปี ๒๕๖๔” ณ บ้านนางเหริญ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดยโครงการนี้จะทำการบูรณาการองค์​ความรู้​จากมหาวิทยาลัย​สู่ชุมชนเพื่อสร้างชุมชน​เข้มแข็ง ยั่งยืน และมั่นคง ด้านการเกษตร ด้านระบบ​คอมพิวเตอร์​และการสื่อสาร ด้านไฟฟ้า ด้านการผลิตสินค้าท้องถิ่น และการเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่นด้วยการสร้างตลาดออนไลน์​

About admin