เปิดรับสมัครบทความใน #การประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒

เปิดรับสมัครบทความใน #การประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒
ESTACON 2021 (12th Engineering Science Technology and Architecture Conference 2021)
“วิศวกรรมในอนาคตสู่ชีวิตปกติวิถีใหม่หลังโรคระบาดใหญ่”(Engineering in the Future under the New Normal after PANDEMIC)
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์โคราช
⏰กำหนดการรับสมัคร
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สมัคร ส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม
ข้อมูลเพิ่มเติม:

About admin