ขอเชิญศิษย์เก่าอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมอบรม Up Skill “การพัฒนาทักษะการประกอบและควบคุมตู้คอนโทรลอัตโนมัติด้วยพีแอลซี”

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๖๔
ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ห้อง ๓๖-๓๐๑
❌รับจำนวนจำกัดเพียง ๒๐ ท่าน
รับสมัครวันนี้-๑๘ เมษายน ๒๕๖๔
สมัครออนไลน์🔽
จัดโดย :
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนง สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด

About admin