ขอเชิญชม 30 ผลงานโครงงานนักศึกษา ในงาน “Project Day”

ขอเชิญชม 30 ผลงานโครงงานนักศึกษาที่พร้อมพัฒนาสู่ เชิงพานิชย์ ในงาน “Project Day”
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ชั้น 1 หน้าห้อง FABLAB อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตึก 36) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
จัดโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
———————————–
และขอเชิญผู้ประสานงานเข้าร่วมกลุ่มไลน์ :
———————————–
หมายเหตุ :
ส่งผลงานแล้วไม่มีรายชื่อติดต่อ

About admin