คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ลงพื้นที่บริการวิชาการให้สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา

วัน​อังคาร​ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อิทธิพล วรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. พลเทพ เวงสูงเนิน และอาจารย์​ ดร. จาริณี จงปลื้มปิติ​ อาจารย์​สาขาวิศวกรรม​เครื่องจักรกลเกษตร ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโรงเรือน​อัจฉริยะ​ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ​ ลงพื้นที่บริการวิชาการให้สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา ​
โดยการลงพื้นที่สำรวจโรงเพาะเห็ดของสมาคมฯ เพื่อวิเคราะห์​ปัญหาและหารือด้านการปรับปรุงแก้ไข​โรงเรือนเพาะเห็ดให้เป็นระบบอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยลดแรงงาน​ และเพิ่มผลผลิต รวมทั้งปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ดให้ตรงตามอริยาบทการทำงานของผู้่พิการ

About ศุภกิตติ์ กองเศษ