ประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ “26th AE National Conference”

วันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓
นักศึกษา​สาขา​วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิ​ศวกรรม​ศาสตร์​และ​สถาปัตย​กรรม​ศาสตร์​ มทร.อีสาน นครราชสีมา​ เข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ “26th AE National Conference” ที่จัดขึ้น​เพื่อให้นักศึกษาในวงการวิชาชีพเดียวกัน ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นทางวิชาการ อันจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นที่จะศึกษาค้นคว้าและทำโครงงานวิศวกรรมเกษตรให้ดีที่สุด ณ คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​​ มหา​วิทยาลัย​ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

About ศุภกิตติ์ กองเศษ