ขอแสดง​ความยินดี​กับนักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓ ณ คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา

ขอแสดง​ความยินดี​กับนักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓ ณ คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา

🚩รางวัล “ชนะเลิศ”
หัวข้อ ” การแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติ”

ชื่อนักศึกษา
➡️นายรังสรรค์ คำจันทร์​
➡️Mr.CHANSOVANNKUMPHEAK PHUN
อาจารย์​คุมทีม
➡️นายสุรเชษฐ์​ ซ้อนกลิ่น
➡️นายสุรินทร์​ มณีศรี

🚩รางวัล “ชนะเลิศ”
หัวข้อ ” การแข่งขันทักษะทางเครื่องจักรกล​อัตโนมัติ​(CNC)​

ชื่อนักศึกษา
➡️นายภัควัฒน์ ใจโชติ
➡️นายธนกร พรผักแว่น
อาจารย์​คุมทีม
➡️นายสุรศักดิ์​ มะธิโตปะนำ
➡️นายรุ่งวสันต์​ ไกรกลาง

🚩รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ ๑”

หัวข้อ ” การประยุกต์​ใช้อินเทอร์เน็ต​ของสรรพสิ่งสำหรับวิศวกร”

ชื่อนักศึกษา
➡️นายจิรพันธ์ ไพโรจน์​วิทยาภรณ์
➡️นายภาณุวิชญ์ กิตติรงค์​
➡️นายจิรพัฒน์​ สุคนธพงศ์​

อาจารย์​คุมทีม
➡️นายสนั่น จันทร์​พรม
➡️นายพุทธาวุฒิ ลีกุลธร

🚩รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ ๒”

หัวข้อ ” การแข่งขันทักษะด้านระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม​”

ชื่อนักศึกษา
➡️นายภูธเนศ ดุงโคกกรวด
➡️นายภาณุวัฒน์ ยะหัตตะ

อาจารย์​คุมทีม
➡️นายเอกบดิน เมืองกลาง

🚩รางวัล “ชนะเลิศ”

หัวข้อ ” การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์​และนวัตกรรม​ที่เกี่ยวข้องกัยเมืองอัจฉริยะ (Smart city)”

ชื่อนักศึกษา
➡️นายสราวุธ มงคลพรมราช
➡️นางสาวสุฐิตา ซื่อเสมอ
➡️นายธนพล สุพร

อาจารย์​คุมทีม
➡️นายพลเทพ เวงสูงเนิน
➡️นางสาวจาริณี​ จงปลื้มปิติ​

รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ ๑”

หัวข้อ ” การใช้คอมพิวเตอร์​ในการออกแบบเครื่องกล”

ชื่อนักศึกษา
➡️นายวนศักดิ์​เล้าสินวัฒนา
➡️นายกิตติ​ศักดิ์ แถมจอหอ

อาจารย์​คุมทีม
➡️นางสาวพรสวรรค์​ ทองใบ

รางวัล “ชนะเลิศ”

หัวข้อ ” คอนกรีตกำลังสูงผสมขยะพลาสติก”

ชื่อนักศึกษา
➡️นายอรรถพล สว่างทองหลาง
➡️นายภาณุวัฒน์​ เอกบัว
➡️นายธนพัฒน์​ ศรีขาว

อาจารย์​คุมทีม
➡️นางสาวกรกต เลิศชัยพงศ์

 

About ศุภกิตติ์ กองเศษ