แสดงผลงาน “THAILAND INVENTORS’ DAY 2020” ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓

ขอเชิญ​ชม #ผลงานสิ่งประดิษฐ์​ ของคณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ มทร.อีสาน​ ในงาน “THAILAND INVENTORS’ DAY 2020” ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓

🚩ผลงานที่ ๑ ระบบติดตามดวงอาทิตย์​สำหรับรถยนต์​ไฟฟ้า ➡️ เจ้าของผลงาน : อ.ชิติสรรค์ วิชิโต

🚩ผลงานที่ ๒ ระบบแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุ​ทางรถจักรยานยนต์​ ➡️ เจ้าของผลงาน : ผศ.วิทยา ศรีกุล

🚩ผลงานที่ ๓ ระบบควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติ​ตามความชื้นที่เหมาะสมผ่านเว๊บแอพพลิเคชั่น ➡️เจ้าของผลงาน :อ.ธรรมกร ครองไตรภพ

🚩ผลงานที่ ๔ ระบบควบคุมโรงเรือนระบบปิดอัตโนมัติ​ผ่านเว๊บแอพพลิเคชั่น ➡️ เจ้าของผลงาน : อ.สุภัทรา​ เกิดเมฆ

🚩ผลงานที่ ๕ ระบบควบคุมและรายงานสภาพแวดล้อมโรงเรือนปลูก​พืช​ไร้ดินผ่านอินเตอร์​เน็ต​ ➡️ เจ้าของผลงาน : อ.สนั่น จันทร์​พรม

🚩ผลงานที่ ๖ ระบบควบคุมอุปกรณ์​เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านเว๊บแอปพลิเคชั่น ➡️ เจ้าของผลงาน : อ.พุทธาวุฒิ สีกุลธร

🚩ผลงานที่ ๗ เครื่องจำแนกสีโดยใช้เทคนิคโมเดลสีเอชเอสไอ ➡️ เจ้าของผลงาน : ผศ.วิทยา ศรีกุล

🚩ผลงานที่ ๘ ระบบป้องกันการลืมน้องในรถโดยสาร ➡️ เจ้าของผลงาน : อ.ปริญญา กิตติสุทธิ์

🚩ผลงานที่ ๙ ระบบในงานและสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์​ภาพปฏิบัติ ➡️ เจ้าของผลงาน :อ.ทิพา กองศรีมา

About ศุภกิตติ์ กองเศษ