โครงการ “พาน้องสานฝันสู่วิศวกร” โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์​ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
อาจารย์​ ดร.วารี ศรีสอน ผู้ช่วยคณบดี​ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เจ้า​หน้าที่​ และผู้แทนนักศึกษา​คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ มทร.อีสาน ร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.) ทำโครงการ “พาน้องสานฝันสู่วิศวกร” ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และพาน้องๆ มัธยมโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ ณ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี


About ศุภกิตติ์ กองเศษ