รับโล่เกียรติ​คุณ ในวันคล้ายวันสถาปนา​ ๑๕ ปี มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มง​ค​ลอีสาน​

 

วันศุกร์​ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
มหาวิทยาลั​ย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​อีสาน​จัดโครงการร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ​พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มง​ค​ลอีสาน​ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร ๓๕

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา นำโดย รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีฯ พาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วมในพิธีและร่วมแสดงความยินดี​กับทุกท่านที่ได้รับโล่ประกาศ​เกียรติ​คุณ

 

About ศุภกิตติ์ กองเศษ