ประชาสัมพันธ์การประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10


การประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลก ครั้งที่ 10
(10th World Environmental Education Congress : WEEC2019)
วันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม
1.เอกสารโครงการ
2.กำหนดการภายในงาน

About ศุภกิตติ์ กองเศษ