นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์จำนวน 22 คน เข้าร่วมโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ณ วัดถ้ำกระบอก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 05.00 – 21.00 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์จำนวน 22 คน เข้าร่วมโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ณ วัดถ้ำกระบอก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรีครับ

About ศุภกิตติ์ กองเศษ