แข่งขันในงานแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ ครั้งที่ 28 ⚡ภาค 5 นครราชสีมา

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในงานแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ ครั้งที่ 28

⚡ภาค 5 นครราชสีมา

🚩รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
สาขาเมคคาทรอนิคส์
อาจารย์ควบคุม
1.อาจารย์เด่น คอกพิมาย
2.อาจารย์กฤษฎา ทาสันเทียะ
นักศึกษา
1. นางสาวรชนิกร มณฑาทอง
2.นายสรศักดิ์ แก้วแสน

🚩รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
รางวัลหุ่นยนต์​เคลื่อนที่​
อาจารย์​ควบคุม
1.อาจารย์กฤษฎา ทาสันเทียะ
นักศึกษา
1.นายกริชเพชร​ กล่ำมะรัตน์​
2.นายวันชัย​ ขุมทอง​

🚩รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
อาจารย์ควบคุม
1.อาจารย์เด่น คอกพิมาย
2.อาจารย์กฤษฎา ทาสันเทียะ
นักศึกษา
1. นายภูธเนศ ดุงโคกกรวด
2.นายภาณุวัฒน์ ยะหัตตะ

⚡ภาค 6 ขอนแก่น

🚩รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง
สาขาเมคคาทรอนิกส์
อาจารย์ควบคุม
1.อาจารย์เอกบดี เมืองกลาง
นักศึกษา
1.นายณัฐวุฒิ พลชลี
2.นายปิยวัฒน์ เลิศแสงธรรม

🚩รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน
สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
อาจารย์ควบคุม
1.อาจารย์เอกบดี เมืองกลาง
นักศึกษา
1.นายภาณุพงศ์ บุญศัทธา
2.นายวิศรุต คำพิมาย

⚡ภาค 7 อุบลราชธานี

🚩รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
สาขาเมคคาทรอนิคส์
อาจารย์​ควบคุม
1.อาจารย์เกษม พรมรินทร์
นักศึกษา
1.น.ส แพรวา สุนทรวีราทักษ์
2.นายณัฐภัทร แก้ววิจิตร

🚩รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
อาจารย์​ควบคุม​
1.อาจารย์เกษม พรมรินทร์
นักศึกษา
1.นิติธร งอสอน
2.วิศรุต คมพรมราช

 

 

About ศุภกิตติ์ กองเศษ