ศูนย์สอบเทียบเปิดอบรม การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน มอก.9001:2015

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
เปิดอบรมขอเชิญผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงวิชาการทุกท่าน
เรื่อง “การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน มอก.9001:2015”
ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 ณ.ห้องปาริชาติ ชั้น 2 ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 36 )

ท่านสนใจสามารถดาว์นโหลดใบสมัครและกำหนดการสัมมนาได้ที่นี่>>>https://drive.google.com/drive/folders/1MRGfq14h_4SZRcKQofsXisz9Qv53JN7W?usp=sharingAbout ศุภกิตติ์ กองเศษ