บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษา

26 มิถุนายน 2562
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ร่วมกับ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม จัดกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ในสาขามีประสบการณ์ทางด้านระบบสายสัญญาณ โดยจัดงาน “INTERLINK CAMPUS TOUR 2019”
โดยกิจกรรม มีการสอนเทคนิคการปฏิบัติการเข้าหัวสายสัญญาณ การบรรยาย ด้านระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงและปฏิบัติงานจริง
#EARMUTI #มทรอีสาน
#เรียนรู้จริง #บัณฑิตนักปฏิบัติArchives
#TelecommunicationEngineeringRmuti

About ศุภกิตติ์ กองเศษ