ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษา ปวส. ต่อ ป.ตรี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบโอนความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษา ปวส. ต่อ ป.ตรี)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สามารถตรวจชื่อได้ตามลิงค์นี้นะครับ

https://drive.google.com/open?id=1-EuUDFyDZzWZIWS1h6RYMahLXjBlNulB

About ศุภกิตติ์ กองเศษ