นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 12

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ พันทวี และอาจารย์จีระศักดิ์ สุพรมวัน เป็นอาจารย์ผู้คุมทีมในการแข่งขันในครั้งนี้

 

 

About admin