นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการเข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์  2562  ณ  Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับ อุดมศึกษา   จำนวน 3 ผลงาน ดังนี้

1.เครื่องต้นแบบระบบรดน้ำสวนหย่อมอัตโนมัติ

นายทศพล  ชาติเผือก     นักศึกษา

ดร.ศรันย์  คัมภีร์ภัทร     อาจารย์ผู้ควบคุม

2.ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

นายจักรกฤษณ์  ทุนสูงเนิน  นักศึกษา

ดร.ศรันย์  คัมภีร์ภัทร        อาจารย์ผู้ควบคุม

3.อุปกรณ์ช่วยเตือนภัยสำหรับชาวต่างชาติ

นายชูศักดิ์   ทือเกาะ        นักศึกษา

ดร.ศรันย์  คัมภีร์ภัทร       อาจารย์ผู้ควบคุม

About admin