นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวด MISTER.&MISS UNIVERSITY NAKHON RATCHASIMA 2018

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวด MISTER.&MISS UNIVERSITY NAKHON RATCHASIMA 2018 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 เดอะมอลล์ นครราชสีมา
นายอิตาลี จรัสภิญโญ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
รางวัลชนะเลิศ ตำแหน่ง MISTER UNIVERSITY NAKHON RATCHASIMA 2018
นายพัชรพงศ์ วงษ์กันหา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 MISTER UNIVERSITY NAKHON RATCHASIMA 2018

About admin