บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครงาน ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. ขึ้นไป และตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการหลายอัตรา | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี