ประชาสัมพันธ์ กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Tel: 0-4423-3073 E-Mail: eafaculty.isan@hotmail.com