โครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ โรงเรียนทหารอากาศบำรุง วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนทหารอากาศบำรุง

เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ โรงเรียนทหารอากาศบำรุง โดย รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ ดร.ภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศบำรุง นายไพบูลย์ พฤษพนาเวศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ร.อ.จาตุรภพ สกุลบุญศิริ กรรมการสถานศึกษา ไลออนนลินทิพย์ กาญจนศิริ นายกสโมสรไลออน เข้าร่วมงาน  มีนักศึกษาจาก 8 สาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม ทาสี เสา รั้วโรงเรียน พื้นการเรียนรู้ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์

1 1-1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11

About admin