แผนกงานพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยชมรม TO BE NUMBER ONE EA. RMUTI นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ มทร.อีสาน ร่วมใจ ทำดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

#แผนกงานพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยชมรม TO BE NUMBER ONE EA. RMUTI นำนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต,  วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมกับ กองพัฒนานักศึกษา ในโครงการ มทร.อีสาน ร่วมใจ ทำดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา

24475025_1122269594575628_1400347681_o 24726110_1122269534575634_948744042_o 24726158_1714801511927665_1314789267_o ทำความสะอาดลานย่าโม_๑๗๑๒๐๔_0015 ทำความสะอาดลานย่าโม_๑๗๑๒๐๔_0019 ทำความสะอาดลานย่าโม_๑๗๑๒๐๔_0021 ทำความสะอาดลานย่าโม_๑๗๑๒๐๔_0037 ทำความสะอาดลานย่าโม_๑๗๑๒๐๔_0048

About admin