แผนกงานพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลจาก 2 เวทีการประกวดเข้าพบผู้บริหาร รางวัลจากเวทีการประกวดโครงการ MISTER RMUTI & MISS RMUTI AND MISS RMUTI LADYBOY 2017 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 MISS RMUTI 2017
นางสาวศศิกรานต์ โรจนไพฑูรย์ทิพย์ ENG.06

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 MISTER RMUTI 2017
นายมาติลท์ เพ็งวิสาภาพพงษ์ ENG.09
รางวัลจากเวทีการประกวดโครงการประเพณีลอยกระทง 2560 “มทร.อีสาน บูชาสายธารา ศรัทธาอารยธรรม อัศจรรย์วัฒนธรรมอีสาน” วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางนพมาศ
นางสาวฐิกิญารัตน์ สันทัดนา (ENG.05)

23634353_765434113659154_241653951_o 23658398_1761685890540359_7511111268539457914_n 23634403_765434180325814_1341906391_o (1) S__1932495223659920_765434056992493_340896055_o 23660200_765433900325842_1424266864_o IMG_0353 IMG_0354 S__13959177 S__13959179

 

About admin