โครงการจิตอาสาพัฒนาและนำแสงเสียงสู่วัดวาอาราม ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2560 ณ วัดหินเงิ้มสุทธาราม อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการจิตอาสาพัฒนาและนำแสงเสียงสู่วัดวาอาราม ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2560 ณ วัดหินเงิ้มสุทธาราม อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  ดำเนินการโดยแผนกงานพัฒนานักศึกษา โดยมีสาขาวิชาที่ร่วมออกค่ายในครั้งนี้ คือ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ทำภารกิจ ซ่อมแซมห้องน้ำ (เปลี่ยนประตู/เทพื้น/ทาสี) จำนวน 4 ห้อง
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ / เมคคาทรอนิกส์ / โทรคมนาคม ทำภารกิจทาสีศาลาเอนกประสงค์ (ด้านใน/ด้านนอก/เพดาน/ประตูเหล็ก/หน้าต่าง)
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทำภารกิจซ่อมเครื่องขยายเสียง เดินสายไฟ/เปลี่ยนหลอดไฟในศาลาเอนกประสงค์ และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

21245286_1600138553393962_1381243640_n 21268463_1600138810060603_1183552357_o 21268568_1600138520060632_1295251727_n 21277664_1600139610060523_6084047_o 21277691_1600139450060539_1224214412_o 21278032_1600139503393867_777784052_o 21284665_1600141116727039_1441693103_o 21298709_1600138856727265_2018108095_o

About admin