Tel: 0-4423-3073 E-Mail: eafaculty.isan@hotmail.com

กรมประมง ประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

กรมประมง ประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2560

ประกาศกรมประมง

LOGO EA

About admin