โครงการอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์โทรทัศน์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

โครงการอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์โทรทัศน์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

IMG_0320 IMG_9683 IMG_9709 IMG_9718 IMG_9719 IMG_9727 IMG_9729 IMG_9730 IMG_9732 IMG_9736 IMG_9747 IMG_9750 IMG_9782 IMG_9784 IMG_9786 IMG_9788 IMG_9790 IMG_9791 IMG_9807

About admin