โครงการวัดประหยัดพลังงาน

โครงการวัดประหยัดพลังงาน

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558

ณ วัดใหม่สามัคคีธรรม  ต.กุดน้อย  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการวัดประหยัดพลังงานขึ้น เนื่องจากระบบไฟฟ้าภายในวัดที่นับว่าเป็นปัจจัยหลักในปัจจุบันที่ขาดไม่ได้ถูกใช้ในการดำรงธรรมของสามเณร พระสงฆ์ ซึ่งปัจจุบันแต่ละวัดนั้นมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเกิดจากการใช้หลอดไฟฟ้าแบบไส้และหลอดไฟฟ้าแบบใช้บัลลาสต์รวมถึงการเปิดไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืนจึงทำให้ในแต่ละเดือนนั้นวัดต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก  จากข้อมูลข้างต้นนี้ทำให้ชุมนุมอิเล็กทรอนิกส์ และชุมนุมเครื่องเสียงเล็งเห็นว่าด้วยความสามารถของนักศึกษาที่ได้ศึกษามาสามารถประดิษฐ์วงจรตรวจสอบแสงสว่างมาใช้เป็นอุปกรณ์เปิดปิดไฟอัตโนมัติทำให้ต้นทุนในการเปลี่ยนระบบที่ใช้พระเปิดปิดในตอนค่ำและตอนเช้ามีค่าต่ำเมื่อเทียบกับการซื้อเครื่องสำเร็จ นอกจากนี้มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้หลอดไฟแบบเก่าเปลี่ยนมาเป็นหลอดผอมT5 และหลอดตะเกียบประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมทั้งทำระบบจ่ายไฟฟ้าใช้เองจากแพงโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติจริงได้ และทำให้เกิดการต่อยอดของนักเรียนที่สร้างสิ่งประดิษฐ์จากความรู้ที่มีก้าวสู่การสร้างนวตกรรมเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานมากกว่าที่เป็นในปัจจุบัน  และยังส่งผลต่อการประหยัดค่าใช้จ่ายของวัดโดยตรงและส่งผลอย่างมากในการประหยัดพลังงานของชาติถ้าขยายโครงการสู่วัดอื่นๆออกไปอีกเป็นจำนวนมาก

   _DSC0008 _DSC0009 _DSC0010 _DSC0011 _DSC0013 _DSC0017 _DSC0020 _DSC0022

Pages: 1 2

About admin