ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ “เชียร์กลาง วิศวะ – สถาปัตย์ ราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๑”

ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
“เชียร์กลาง วิศวะ – สถาปัตย์ ราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๑”

วันที่ 4 กันยายน 2558

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IMG_3598_1920x1280 IMG_3599_1920x1280 IMG_3603_1920x1280 IMG_3604_1920x1280 IMG_3605_1920x1280 IMG_3606_1920x1280 IMG_3607_1920x1280 IMG_3608_1920x1280 IMG_3609_1920x1280 IMG_3610_1920x1280 IMG_3614_1920x1280 IMG_3616_1920x1280 IMG_3617_1920x1280 IMG_3618_1920x1280 IMG_3619_1920x1280 IMG_3621_1920x1280 IMG_3622_1920x1280 IMG_3625_1920x1280 IMG_3626_1920x1280 IMG_3628_1920x1280 IMG_3629_1920x1280 IMG_3630_1920x1280 IMG_3632_1920x1280 IMG_3633_1920x1280 IMG_3634_1920x1280 IMG_3636_1920x1280 IMG_3638_1920x1280 IMG_3640_1920x1280 IMG_3642_1920x1280 IMG_3643_1920x1280 IMG_3644_1920x1280 IMG_3645_1920x1280 IMG_3648_1920x1280 IMG_3649_1920x1280 IMG_3651_1920x1280 IMG_3652_1920x1280 IMG_3653_1920x1280 IMG_3654_1920x1280 IMG_3655_1920x1280 IMG_3656_1920x1280 IMG_3657_1920x1280 IMG_3658_1920x1280 IMG_3659_1920x1280 IMG_3660_1920x1280 IMG_3661_1920x1280 IMG_3664_1920x1280 IMG_3667_1920x1280 IMG_3668_1920x1280 IMG_3674_1920x1280 IMG_3675_1920x1280 IMG_3676_1920x1280 IMG_3678_1920x1280 IMG_3679_1920x1280 IMG_3680_1920x1280 IMG_3681_1920x1280 IMG_3682_1920x1280 IMG_3683_1920x1280 IMG_3685_1920x1280 IMG_3686_1920x1280 IMG_3687_1920x1280 IMG_3688_1920x1280 IMG_3690_1920x1280 IMG_3691_1920x1280 IMG_3692_1920x1280 IMG_3693_1920x1280 IMG_3694_1920x1280 IMG_3695_1920x1280 IMG_3696_1920x1280 IMG_3697_1920x1280 IMG_3699_1920x1280 IMG_3700_1920x1280 IMG_3701_1920x1280 IMG_3702_1920x1280 IMG_3703_1920x1280 IMG_3704_1920x1280 IMG_3711_1920x1280 IMG_3712_1920x1280 IMG_3713_1920x1280 IMG_3714_1920x1280 IMG_3715_1920x1280 IMG_3716_1920x1280 IMG_3718_1920x1280 IMG_3719_1920x1280 IMG_3720_1920x1280 IMG_3723_1920x1280 IMG_3724_1920x1280 IMG_3726_1920x1280 IMG_3727_1920x1280 IMG_3728_1920x1280 IMG_3729_1920x1280 IMG_3731_1920x1280 IMG_3732_1920x1280 IMG_3733_1920x1280 IMG_3734_1920x1280 IMG_3736_1920x1280 IMG_3737_1920x1280 IMG_3739_1920x1280 IMG_3740_1920x1280 IMG_3741_1920x1280 IMG_3742_1920x1280 IMG_3743_1920x1280 IMG_3744_1920x1280 IMG_3745_1920x1280 IMG_3746_1920x1280 IMG_3749_1920x1280 IMG_3752_1920x1280 IMG_3754_1920x1280 IMG_3756_1920x1280 IMG_3757_1920x1280 IMG_3758_1920x1280 IMG_3759_1920x1280 IMG_3761_1920x1280 IMG_3762_1920x1280 IMG_3763_1920x1280 IMG_3764_1920x1280 IMG_3765_1920x1280 IMG_3766_1920x1280 IMG_3767_1920x1280 IMG_3770_1920x1280 IMG_3772_1920x1280 IMG_3774_1920x898 IMG_3782_1920x987 IMG_3784_1920x1280 IMG_3789_1920x1280 IMG_3790_1920x1280 IMG_3792_1920x1280 IMG_3793_1920x1280 IMG_3796_1920x1280 IMG_3797_1920x1280 IMG_3798_1920x1280

About admin