โครงการ “บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โครงการย่อยจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน”

โครงการ “บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โครงการย่อยจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” 

วันที่  ๗ – ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  

ณ  โรงเรียนบ้านวังม่วง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลน และสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่มีต่อสังคม และให้นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม

11251722_896703683724317_825866798_n 11269471_896703673724318_1337834685_n 11281920_896703757057643_1567229685_n 11292821_896703793724306_2049935646_n 11303673_896703777057641_1581266281_n 11329677_896703753724310_728202767_n 11348783_896703787057640_2113576508_n 11351566_896703730390979_1065171426_n 11354998_896703790390973_1904738967_n 11356087_896703750390977_261176608_n 11358818_896703670390985_1133513751_n

About admin