โครงการ “ปลูกป่าสามัคคีเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

 โครงการ “ปลูกป่าสามัคคีเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ปลูกป่าสามัคคีเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  ในวันที่  ๒๗ – ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๘  ณ  ศูนย์ฝึกหนองระเวียง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา

 11251710_828870320520793_2101094311_n 11257623_828868980520927_2124131004_n 11258580_828869927187499_1252563914_n 11258648_828870260520799_116416185_n 11263755_828868990520926_1546082612_n 11271234_828869007187591_468917409_n 11271982_828869950520830_889531302_n 11275494_828869960520829_964460579_n 11287418_828870010520824_1862174802_n 11289513_828870000520825_451561639_n 11289936_828868987187593_45015898_n 11291927_828870343854124_403232978_n 11292792_828869020520923_533151047_n 11301376_828870250520800_1960690338_n 11303541_828870220520803_2124384743_n 11304558_828870350520790_2063243269_n 11311008_828870197187472_456310736_n 11311705_828868977187594_1735686690_n 11324067_828870317187460_111720155_n

About admin