Tel: 0-4423-3073 E-Mail: eafaculty.isan@hotmail.com

โครงการ “ส่งเสริมสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม”

โครงการ “ส่งเสริมสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม”

เสียงดนตรีจากสถาปัตยกรรม

25 กุมภาพันธ์ 2558 13.00 – 19.00น.

ณ ครุสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมได้จัดโครงการ “ส่งเสริมสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม”ขึ้น เพื่อบูรณาการกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน และเผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยให้นักศึกษาและบุคลากรสร้างพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกัน ปรับตกแต่งพื้นที่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติและจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ในงานมีกิจกรรมเสวนาพูดคุย หัวข้อ”เสียงดนตรีจากสถาปัตยกรรม” ประกวดวงดนตรี Folk Song ชิมอาหารกรีนๆ พร้อมชมการแสดงจากนักศึกษา

16511_10203448565288029_3717887398001485174_n 16512_10203448650810167_2133175918221973041_n 1010225_10203448548607612_5885406732967667962_n 1503422_10203448557287829_4424657515165735077_n 1907572_10203448566808067_201941121935600277_n 1924806_10203448652250203_2564492293018086573_n 10256945_10203448584608512_79783439640920453_n 10312533_10203448565608037_863824276011537726_n 10361321_10203448652970221_3413859430950643396_n 10408589_10203448626009547_8386543438342769217_n 10410606_10203448569168126_7501197353777365268_n 10470939_10203448628809617_4986754747144145007_n 10489651_10203448550647663_4745662712865189808_n 10647235_10203448577288329_2190076683905312553_n 10945551_10203448649730140_5087394061918547909_n 10958988_10203448654610262_3458469470242572234_n 10980712_10203448569368131_4549082247785140735_n 10981440_10203448606849068_6257714619545605598_n 10982082_10203448549527635_1689888193676878693_n  10994451_10203448600928920_445725496097973243_n 11001757_10203448645650038_949733113298872844_n 11001778_10203448552807717_330236675437934752_n 11002591_10203448567288079_8899569978968924852_n 11012376_10203448550887669_1614190241065388338_n 11013579_10203448594008747_8583029485136221954_n 11017701_10203448646690064_1744277772004450901_n 11018324_10203448569728140_2591526512155391740_n 11019578_10203448644690014_3872660959674358082_n 11021087_10203448544727515_2137983179451930864_n 11021174_10203448648890119_2536770265806637078_n 11021235_10203448547767591_8966667591773866446_n 11026236_10203448557887844_4422494808505596561_n 11032024_10203448562887969_7112814457434035490_n 11034165_10203448548407607_9163983107584286214_n 11034181_10203448582608462_763991025745088173_n 11034286_10203448550167651_5500408730971543994_n 11035299_10203448599168876_2130569813129015944_n 11035706_10203448547927595_1262849411647890829_o10408160_10203448553327730_1876291375335837885_n11001553_10203448557967846_4928906935677768364_o

About admin