สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครู

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครูผู้นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

เพื่อให้นักศึกษาสโมสรมีจิตสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ สร้างนิสัยให้มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ และปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษาสโมสร

IMG_5490 IMG_5492 IMG_5493 IMG_5497 IMG_5498 IMG_5500 IMG_5502 IMG_5503 IMG_5506 IMG_5512 IMG_5513 IMG_5520 IMG_5524 IMG_5525 IMG_5528 IMG_5530

About admin