นโยบายพลังงาน

 

คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก

 

 

คลิก

 

report_energy

 

คลิก

กราฟรายงานค่าไฟฟ้า (ประจำเดือน ม.ค.-ธ.ค.)

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟรายงานค่าไฟฟ้า ประจำอาคาร (เดือน ม.ค.-ธ.ค.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


www.energy.go.th

www.dede.go.th

www.doeb.go.th

www.dmf.go.th

www.eppo.go.th

ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
www.ecct-th.org

Thailand Energy and Environment Network
http://teenet.chula.ac.th

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
www.egat.or.th

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
www.pttplc.com

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
www.bangchak.co.th

ศูนย์สารสนเทศการอนุรักษ์พลังงาน
www.thaienergy.net

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
www.efe.or.th